Author Archive

Starzejące się społeczeństwo i zmieniający się model rodziny powoduje, że zwiększa się zapotrzebowanie na zawody, takie jak opiekun osób starszych. Współczesne rodziny składają się zwykle z jednego dziecka, co powoduje przewagę osób starszych nad młodszymi. Ponadto członkowie rodziny często rozjeżdżają się, szukając lepszych warunków do życia i lepiej płatnej pracy. Dzieci wyjeżdżają już w...
Wielu osobom ciężko znaleźć dobrze płatną pracę w Polsce. Z tego powodu często decydują się na wyjazd za granicę. Zarabianie w obcej walucie sprawia, że po przeliczeniu na złotówki wychodzi znacznie większa suma niż miałoby to miejsce podczas pracy w Polsce.W przypadku podjęciu decyzji o chęci pracy za granicą pojawia się zasadnicze pytanie –...
Niełatwo w Polsce o pracę i to jeszcze taką, dzięki której możliwa byłaby stabilizacja finansowa. Jak więc zarobić sporo pieniędzy i odłożyć co nie co na czarną godzinę? Odpowiedź jest prosta. Wyjechać za granicę i tam poszukać zatrudnienia. Jeżeli chodzi o panie, to częstą ofertą w wielu ogłoszeniach w internecie, jest praca w charakterze...
Społeczeństwo w europejskich krajach rozwiniętych jest społeczeństwem starzejącym się. Głównymi cechami takich zbiorowości jest niski przyrost naturalny, wysoki wskaźnik oczekiwanej długości życia oraz wysoki odsetek ludzi w wieku poprodukcyjnym względem reszty społeczeństwa. Niesie to za sobą szereg konsekwencji, między innymi potrzebę zapewnienia seniorom odpowiedniego poziomu opieki. Wszystkie te zjawiska możemy zaobserwować na przykład u...
Niż demograficzny jest zjawiskiem, które od wielu lat dotyka Europę. Od kilkunastu lat obserwujemy go w Polsce, jednak tendencja ta dotyka krajów Europy zachodniej dużo bardziej. Utrzymuje się tam dłużej niż w Polsce. Krajem, w którym da się to odczuć w szczególny sposób są Niemcy. Przeważającą część populacji tego kraju stanowią osoby starsze. W...