18 lis

Baza specjalistów

Headhunting to klasyczna metoda optymalizowania potrzeb rynku pracy. Dotyczy zarówno pracodawców jak i pracowników. Ci pierwsi, ceniąc wykwalifikowanych specjalistów, zwłaszcza wysokiego szczebla zarządzającego, mogą uzupełnić swoje kadry o ludzi, którzy w rankingu kompetencji danej branży są najwybitniejsi.
Kandydat na stanowisko ma z kolei szansę przedstawić headhunterowi swoją wiedzę, umiejętności i aspiracje, które będą zewidencjonowane w bazie kompetencji, jakimi dysponują pretendenci na poszukiwane stanowiska.

Headhunting jest dużym udogodnieniem dla przedsiębiorstw, które albo wyczerpały tradycyjne możliwości rekrutacyjne w zakresie naboru odpowiedniego fachowca, albo nie mają odpowiedniego działu zajmującego się tą wymagającą kwestią.
Daje im również możliwość zapoznania się z potencjałem rynku pracowników danych specjalności, nawiązania z nimi kontaktu, przedstawienia oferty oraz pozyskania do własnych projektów. W tym celu firmy headhunterskie mogą prowadzić rekrutacje stałe, zwłaszcza dla dużych korporacji lub obsługiwać pojedyncze konkretne zlecenia.
Dla zleceniodawcy jest to wzrost szansy wyboru pracownika spośród najlepszych kandydatów.

Headhunter jest specjalistą w wielu dziedzinach, głównie psychologii, komunikacji i relacji oraz znajomości potrzeb rynku zatrudnienia.

Wśród wielu zalet korzystania z usług headhunterskich wymienić należy możliwość budowania wizerunku klienta, zarówno przyjaznego pracodawcy jak i rekomendowanego kandydata. Jest to duża dogodność i ułatwienie w decyzji o podjęciu lub zmianie pracy.

Z tego typu pomocy przy pośrednictwie pracy korzystają też podmioty, które w okresie rekrutacji nie chcą ujawniać swoich danych identyfikacyjnych, co umożliwia im zachowanie dobrych stosunków z konkurencją.

Niejednokrotnie do bazy firm headhunterskich, za zgodą pracowników, trafiają profile zawodowe wysoko kwalifikowanych pracowników zwalnianych przy okazji restrukturyzacji i redukcji etatów. Daje to im szansę na ponowne znalezienie dobrej propozycji na rynku pracy.