7 sty

Najlepszy wybór pracownika

Prawie każda firma na różnych etapach swojej działalności poszukuje odpowiednich pracowników. Muszą oni odpowiadać wymaganiom rynku stosownym do rozwoju danej branży oraz indywidualnym potrzebom konkretnego przedsiębiorstwa.

W zależności od wielkości zakładu, rekrutację tę może prowadzić dany dział firmy lub zlecić to zadanie wyspecjalizowanemu pośrednikowi.

Właśnie ta potrzeba zrodziła headhunting będącą jedną z najskuteczniejszych metod pozyskiwania doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników. Dzięki bogatym bazom rekrutacyjnym dysponują one danymi kandydatów posiadających specjalistyczne umiejętności oraz doświadczenie w najrozmaitszych dziedzinach wiedzy, praktyki i zarządzania przedsiębiorstwem. Kwintesencją takiej centrali są ludzie różnych szczebli i kompetencji w hierarchii administracji i organizacji zakładów.

Bezpośrednio zajmujący się poszukiwaniem i naborem profesjonalistów headhunter sam charakteryzuje się wysokimi kompetencjami z dziedziny psychologii, komunikacji i relacji oraz zagadnień rynku pracy pod kątem identyfikacji zapotrzebowania danej branży.

Do jego zadań należą rekrutacje stałe lub pojedyncze nabory kandydatów w konkretnym zleceniu dla firmy o określonych preferencjach.
Headhunting jest szczególnym udogodnieniem dla dużych korporacji poszukujących fachowców różnych specjalności, jednak o sprecyzowanym profilu, będących wybitnymi i cenionymi na danym rynku. To właśnie duże koncerny korzystają z rekomendacji hudhunterów zwłaszcza wtedy, kiedy ich własne możliwości rekrutacyjne zawodzą lub w sytuacji, kiedy nie chcą oficjalnego identyfikowania ich marki z naborem specjalisty w celu blokowania podobnych działań konkurencji.

Stałe działania agencji headhunterskich pozwalają uzyskać, wzbogacać i urozmaicać ofertę informacyjną na temat sytuacji rynku pracy, zarówno wśród pracodawców jak i pracowników. Dlatego też, do tych wyspecjalizowanych instytucji swoją ofertę kierują nie tylko pracodawcy, ale także pracownicy, którzy dzięki takiemu pośrednictwu mają szansę rozwoju i w tym celu przedstawiają tu swój potencjał i kwalifikacje oraz sygnalizują zawodowe aspiracje i potrzeby.