29 cze

Praca z osobami starszymi

Społeczeństwo w europejskich krajach rozwiniętych jest społeczeństwem starzejącym się. Głównymi cechami takich zbiorowości jest niski przyrost naturalny, wysoki wskaźnik oczekiwanej długości życia oraz wysoki odsetek ludzi w wieku poprodukcyjnym względem reszty społeczeństwa. Niesie to za sobą szereg konsekwencji, między innymi potrzebę zapewnienia seniorom odpowiedniego poziomu opieki. Wszystkie te zjawiska możemy zaobserwować na przykład u naszych zachodnich sąsiadów. Dlatego też profesja taka jak opiekun osób starszych w Niemczech, jest bardzo poszukiwanym i dobrze płatnym zawodem.
Zajęcia tego najczęściej podejmują się kobiety, chociaż oczywiście zdarzają się też bardzo dobrzy panowie w tym zawodzie. Praca opiekunki polega, ogólnie ujmując, na holistycznej opiece nad osobą lub osobami starszymi. Może to być praca tylko z jednym podopiecznym, na przykład w jego domu, lub zajmowanie się większą ilością pacjentów w placówce zorganizowanej. Wykonywać trzeba czynności opiekuńcze i pielęgnacyjne oraz dbać o organizację czasu wolnego i być towarzystwem dla danej osoby.
Opiekunki osób starszych nie muszą posiadać kierunkowego wykształcenia, chociaż wiedza, umiejętności i doświadczenie w dziedzinach takich pielęgniarstwo, fizjoterapia czy pedagogika na pewno ułatwią im pracę i umożliwią lepsze zarobki. Wymagania niezbędne do podjęcia takiej pracy najczęściej zależą po prostu od pracodawcy i stanu osób, z którymi będziemy pracować. Ważnymi cechami jakie powinna posiadać osoba ubiegająca się o pracę opiekunki są empatia, cierpliwość, rozumienie, dobrze rozwinięte zdolności komunikacyjne, a także obowiązkowość i wytrzymałość psychiczna. Opiekuni powinni być też sprawni fizycznie, bowiem niejednokrotnie podopieczni wymagają podnoszenia czy pomocy przy siadaniu i chodzeniu.
Poszukując pracy jako opiekun osób starszych w Niemczech, warto zdecydować się na współpracę z profesjonalną firmą zajmująca się rekrutacją, szczególnie jeśli chcielibyśmy wyjechać po raz pierwszy. Firma zapewni nam opiekę, pomoc w razie jakichkolwiek problemów oraz bezpieczeństwo wypłaty wynagrodzenia.