Jeśli myślisz o podjęciu pracy za granicą, znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym jest bezwzględnie konieczna.
Opiekunka osoby starszej musi mieć możliwość codziennej rozmowy,  komunikowania się ze swoim podopiecznym oraz wykonywania bieżących ustaleń z rodziną, w której podjęła zatrudnienie.

Jeśli nie jesteś pewna, czy Twoja znajomość języka obcego jest wystarczająca, zgłoś się do wybranej agencji. Profesjonalne podmioty działające na rynku pracy poddają weryfikacji znajomość języka niemieckiego przez kandydatki.

Jeśli nie znasz wystarczająco dobrze języka obcego, głowa do góry. Według informacji pojawiających się na wielu forach dyskusyjnych poświęconych opiece nad osobami starszymi i pracy za granicą, już po trzech miesięcach intensywnej nauki wiele osób jest w stanie porozumiewać sie w obcym języku w stopniu umożliwiającym podjęcie zatrudnienia. Jednak w dużym stopniu zalezy to od predyspozycji konkretnej kandydatki.